Marissa Ibañez
  • 23
  • 07

Marissa Ibañez
Isinulat ni Lucio Uyan

Ang tunay na pangalan ng star Premier Productions at People Pictures ay Zenia Perez. Una siyang napanood sa pelikulang Tomboy noong 50s. Nakatambal niya si Rogelio De La Rosa sa mga pelikulang El Conde De Monte Carlo at Pandanggo ni Neneng. Lumabas din siya sa Santa Lucia. Noong panahoong iyon, si Marissa ay kasapi sa Legion of Mary. Suot niya ang uniporme ng Lourdes.

Comments (0)

Leave a reply

Should you ever have a question, please dont hesitate to send a message or reach out on our social media.
More News
  • 6 Jun 2019
  • 0
There was a time when Philippine film was internationally recognized. The international audience were moved by how marginalized people from third world countries find hope...
  • 11 Jun 2019
  • 0
Manila in the Claws of Light is 1975 film directed by Lino Brocka. It tells the story of a humble fisherman from the province, who...
  • 23 Jul 2019
  • 0
Movie Trivia: Charo Santos By Boy Silverio Si Charo Santos, noong 16 na taong gulang pa lamang ay itinanghal bilang “Miss Calapan” hanggang sa naging...
X